Обновено: вторник, 14 март 2023 11:39

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев е зам.-ректор в периода 1987-1989 г. и

първи зам.-ректор в периода 2001-2003 г., 

първият удостоен с почетното звание „заслужил професор на УНСС“, 

избран е за Почетен ръководител на катедра „Индустриален бизнес“

Проф. д.ик.н- Йосиф Илиев е роден е в Сопот през 1947 г. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1973), специалност „Икономика на промишлеността“. Придобива научните степени „доктор“ (1982) и „доктор на икономическите науки“ (1999). Специализира в: ИСК към ВИИ „Карл Маркс“ (1975 – 1976) – „Изследване на операциите“; Университета в Кьолн (1977 – 1978) – „Теория и практика на организацията на предприятието“; Щутгартския университет (1993) – „Управление и мотивация на персонала“; Университета в Мюнхен (1994) – „Преструктуриране на икономиките в преход“.

Академичните длъжности, които е заемал в УНСС са асистент (1973); доцент (1986); професор (2000).

Проф. Илиев е бил ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ в периода 1999 – 2016 г.

Бил е и депутат във Великото народно събрание; изпълнителен директор на Центъра за масова приватизация; председател на СНС по отраслова и фирмена икономика при ВАК; зам.-председател на НАОА, зам.-председател и член на управителни съвети на големи индустриални фирми.

Проф. Йосиф Илиев като народен представител подписва в залата на Парламента приетата от Великото народно събрание нова Конституция

Научните интереси на проф. Илиев са в областта на изграждане на съвременна организация на процесите в предприятията; проектиране на системи за управление на човешките ресурси чрез мотивация (мотивационни анализи и оптимизационни решения); лидерство и лидери във фирмите (експертизи и програми за развитие); екипност и екипи (изграждане, управление и развитие на екипите).

Лекционните му курсове включват организация на индустриалната фирма; управление на човешките ресурси; мотивация и мотивационни практики.

Проф. Илиев е носител на награди в страната и чужбина за публикувани книги. Има над 300 издадени публикации. Някои от тях са:

  • Управление на човешките ресурси, 2022 г.;
  • Управление на човешките ресурси – умение за мотивиране, 2005 г.;
  • Управление чрез мотивация, 2009 г.;
  • Системи за управление на човешките ресурси, 2019 г.;
  • Лидерство и лидери в бизнес организациите, 2017 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ