Обновено: понеделник, 06 февруари 2023 12:11

Жива памет - проф. д-р Тилчо Иванов

Проф. д-р Тилчо Иванов е един от създателите

на катедра „Национална и регионална сигурност“, 

доайен на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

Уважаван учен у нас и в чужбина, той има изключителен принос за развитието на обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността в нашия университет и за утвърждаването на катедрата като водещо научно звено в тази област.


Проф. д-р Тилчо Иванов е  роден през 1942 г. в с. Великово, област Стара Загора. Завършва ВВВУ „Г. Бенковски“, Долна Митрополия, и ТУ, София (1968). 

Придобива научната степен „доктор“ (1978).  Специализира „Изследване на операции“ (1974 – 1975) и „Право“ в ИСК при УНСС (2003 – 2005), икономика и мениджмънт в Университета Лойна-Мерзбург, ФРГ  (1991), в Института за управление на отбранителните ресурси Монтерей, Калифорния (1992), Университета в Грьонинген, Холандия (1994), Университета в Упсала (1999), Държавния университет, Калифорния (2002).

17 години работи като пилот, бил е директор на Института по въздушен транспорт. 

От 1985 г. работи в УНСС, където през 1990 г. със свои колеги създава катедра „Национална и регионална сигурност”.

Научните интереси на проф. Тилчо Иванов са в областта на икономиката и управлението на отбраната и сигурността, операционните изследвания в отбраната и сигурността и публичната администрация.

Заемани длъжности от него са съответно - старши научен сътрудник II степен (1982); доцент (1992); професор (1996), както и ръководните зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (1998 – 2004); ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (1992 – 2007). Проф. Иванов е бил директор на Института за перспективни изследвания на отбраната; член на СНС по управление на икономиката; СНС по национална сигурност; СНС по международни отношения при ВАК и зам.-директор на Института по въздушен транспорт; директор на филиал Смолян на ВСУ.

Проф. д-р Тилчо Иванов е бил ръководител и участник в международни, национални и университетски проекти. В периода 2006-2009 г. е един от директорите на международен проект, в който катедра „Национална  и регионална сигурност“ на УНСС участва – SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation, финансиран от програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност“.

Богатият си изследователски опит проф. д-р Тилчо Иванов предава на своите студенти и колеги през годините. Многобройни са неговите възпитаници, някои от тях заемали и заемащи ръководни позиции в сектора за сигурност на страната. Десетки са успешно защитилите докторанти под негово ръководство.

Лекционни курсове:

  • Икономика на отбраната и сигурността;
  • Мениджмънт на сигурността и отбраната;
  • Икономически анализ и планиране;
  • Анализ на публични политики.

Проф. д-р Тилчо Иванов е автор на множество публикации в областта на икономиката и мениджмънта на сигурността и отбраната. Той е и сред авторите на най-новия учебник на катедра „Национална и регионална сигурност“ по корпоративна сигурност, публикуван през 2021 г.

Има издадени над 150 публикации. Сред основните са:

  • Бизнес план за 7 дни, София, Сиела, 2001;
  • Икономика на отбраната. – София, УИ „Стопанство“, 1996, 2002;
  • Икономика на отбраната и политика за сигурност на България в средата на 90-те години, София, Св. Г. Победоносец, 1998;
  • Мениджмънт на сигурността и отбраната, София, УИ „Стопанство“, 2008;
  • Икономически анализ в публичния сектор. – София, ИПОИ при БАН, 2009.
На 1 октомври 2022 г. по време на церемонията по връчването на дипломите на Випуск 2022 на катедра „Национална и регионална сигурност тържествено беше отбелязана 80-годишнината на проф. Тилчо Иванов. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ връчи на проф. Тилчо Иванов медал с лика на първооснователя на университета проф. Стефан Бобчев, История на УНСС,  както и плакет от името на катедрата. Той изказва своята признателност за развитието на катедрата и му пожела здраве, лично щастие и успехи. Да засвидетелстват признателността си към юбиляра в аула Максима“, освен колегите от катедрата, бяха дошли още Тодор Тагарев, министър на отбраната, доц. д-р Валентин Радев, министър на вътрешните работи 2017-2018 г., Велизар Шаламанов, министър на отбраната през 2014 г., проф. ген.-майор Калчо Таушанов, ректор на Академията на МВР от 1997 до 2004 г., Георги Ботев, дългогодишен декан на Противопожарния факултет на Академията на МВР,  Красимир Пингелов, изпълнителен. директор на „Електрон прогрес“ ЕАД и др.