Обновено: понеделник, 16 януари 2023 12:01

Жива памет - доц. д-р Марчо Марков

Доц. д-р Марчо Марков е заместник-ректор

по продължаващото обучение в периода 2009 – 2014 г. 

и директор на ИСК от 2005 до 2013 г.

Носител на орден „Кирил и Методий“ III степен (1987) и
на Почетния знак на УНСС (2010)

Доц. д-р Марчо Марков е роден през 1950 г. в Бургас. Завършва I СПГ „Г. С. Раковски“ (1968). Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976). Специализира в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“ (1979 – 1980). Защитава кандидатска дисертация през 1985 г. и е избран за доцент през 1988 г.

Има краткосрочни специализации в различни европейски университета във Франция (Гренобъл и Париж), Испания (Мадрид, Барселона, Валенсия, Гранада), Португалия (Евора и Порто), Германия (Берлин), Италия (Торино), Чехия (Прага), Словакия (Братислава) и Полша (Варшава и Лодз).

Бил е декан на ОИФ (2003 – 2009); председател на ФНС (2003 – 2009); ръководител на катедра „Икономикс“ (2012 – 2014).

Бил е и генерален директор (1992 – 1995) и изпълнителен директор (1995 – 1998) на Осигурителна синдикална каса „Подкрепа“ АД.

Научните интереси на доц. Марчо Марков са в областта на политическата икономия, икономикса, институционалната икономика, история на развитието на институционалната теория, методиката на преподаването на икономическата теория.

Лекционни му курсове включват микроикономика и макроикономика, институционална икономика и основи на икономическата теория.

Има издадени 120 публикации и участия в над 40 международни и национални проекти и обществени поръчки.

Основни публикации:

  • Актуални проблеми на приватизацията, София, Оферта-90, 1991;
  • Методика на обучението на политическата икономия: Учебно помагало, София, ВИИ, 1987;
  • Институционална икономика: Авторизиран курс лекции, София: Нова звезда, 2015;
  • Права на собственост – европейски измерения, София,  УИ „Стопанство“, 2008;
  • Учебен речник по институционална икономика А – Я, София, ИК – УНСС, 2012.

ВИДЕО