Обновено: вторник, 17 януари 2023 11:42

Жива памет - Божидар Ризов

Божидар Ризов е помощник-ректор на УНСС

в периода 2001 - 2009 г.

Той постъпва в УНСС като директор „Административно стопански дейности" през 1983 г. и изпълнява тази длъжност до 2001 г. В периода 1991 - 1998 г. е бил и главен секретар на УНСС.

От 1983 до 2009 г. е работил в екипите на 7 ректора и в сътрудничество с близо 40 зам.-ректори. 

Божидар Ризов е роден през 1946 г. в гр. Петрич. Завършил е днешното Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. През 1976 г. завършва и ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на промишлеността“.

Той участва в изграждането на основния корпус на УНСС през 70–те години, проектиран от архитект Христо Цачев, като през 1975-1976 г. основният корпус е почти изграден. Участва и в интензивното изграждане на сградния фонд и оборудване на университета в началото на 80-те години. През 1985 г. е завършена и открита аула „Максима“ и новият Електронно-изчислителен център и фонетичните кабинети, а през 1987 г. е открита и новата библиотека. Той е помощник-ректор и когато през 2000 г. университетът поема изцяло стопанисването на студентските общежития и столове, които са обособени в  отделно поделение, и когато през 2001 г. завършва изграждането на почивната станция в Равда.

Божидар Ризов инициира създаването на паното при Юридическия факултет.  Негов автор е Валентина Дукова, като това е дипломната й работа с научен ръководител проф. Тома Върбанов.


ВИДЕО