100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 01 юни 2012 18:22

Програма

                                           

Международна конференция на тема

Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша”

АУЛА „МАКСИМА”, УНСС, 05.06.2012 Г.

 

Програма

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация

 

 

 

 

09.30 – 09.35 ч.

ПЪРВИ ПАНЕЛ

09.30 – 11:30 ч.

Модератор: проф. Александър Трифонов, сертифициран консултант по управление

Откриване

 ст.н.с. д-р Ганчо Попов – Издател и главен редактор на списание „Фондове Програми Проекти”

 

09.35 – 09.45 ч.

Приветствия:

 - Проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на Университета за национално и световно

- Н. Пр. Лешек Хенсел – Посланик на Република Полша в България

- г-н Томислав Дончев – Министър по управление на средствата от ЕС

09.45 – 10.00 ч.

 

10.00 – 10.15 ч.

Перспективи пред България в процеса на излолзване на средствата от ЕС

г-н Томислав Дончев – Министър по управление на средствата от ЕС

 

Система за управление и контрол на оперативна програма „Околна среда

г-н Марек Михалски, директор на Департамента за подпомагане на инфраструктурните програми

 

10.15 – 10.30 ч.

Рамки за усвояване на средства от ЕС

г-жа Моника Доловиец - Съветник на министъра, Департамент за координация и усвояване на европейски фондове

 

10.30 – 10.45 ч.

Опитът на Полша в повишаването ефективността на управлението на политиката за развитие

г-н Гжегож Витковски - Главен експерт, Департамент за координация на структурната политика

 

10.45 – 11.00 ч.

Публично – частно партньорство

г-жа Марта Витковска – Експерт - Департамент за подготовка на индивидуални проекти

 

11.00 – 11.15 ч.

Прилагане на инициативата JESSICA в Полша

г-жа Магдалена Пиотровска - Главен експерт, Департамент за координация и прилагане на регионални програми

 

11.15 – 11.30 ч.

Дискусия

11.30 – 12.00 ч.

Кафе пауза

 

ВТОРИ ПАНЕЛ

12.00 – 14.00 ч.

Модератор: проф. Александър Трифонов, сертифициран консултант по управление

12.00 – 12.15 ч.

Новата регионална политика в Полша – опит от подготовката и реализирането на националната стратегия за регионално развитие

Анджей Бжозови – Младши експерт, Департамент за Координация на структурната политика

12.15 – 12.30 ч.

Добри практики на ефективен модел за междуобщинско сътрудничество

Красимир Джонев - Кмет на община Летница

12.30 – 12.45 ч.

Ролята на бизнеса в процеса на усвояване на европейските средства

Елеонора Негулова – Председател на НСМСБ

12.45 – 13.00 ч.

Значение на контрола на средствата от ЕС. Препоръки към бенефициентите за успешно усвояване на европейските пари

Лучия Илиева – член на Обществения съвет към комисията по Европейски въпроси и контрол на еврофондовете към Народно събрание

13.00 – 13.15 ч.

АФКОС-България – функции и задачи

Борислав Хлебаров – Експерт в сектор „Оперативно сътрудничество” – АФКОС-МВР

13.15 – 13.30 ч.

Ролята на консултанта по Европейските програми за генериране и формиране на проектното предложение

Петя Димитрова – член на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините

13.30 – 14.00 ч.

Дискусия