Обновено: четвъртък, 31 май 2012 12:50

Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция

"Преди пет години създадохме специалността „Регионално развитие“ с ясното съзнание, че развитието на тази сфера ще придобива все по-голямо значение“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев започна поздравлението си към участниците и гостите на международната научна конференция на тема „Регионалното развитие в България – тенденции и перспективи“, която се проведе под негов патронаж и бе организирана от катедрата „Публична администрация и регионално развитие“.

 

Министър Добрев се ангажира добрите академични идеи
да бъдат реализирани в практиката

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев заяви готовност добри идеи от научния форум да бъдат включени в Закона за насърчаване на инвестициите. Гостът говори за развитието на регионите,  изграждането на нов технологичен бизнес парк и по други актуални въпроси.

 

Делян Добрев и проф. Стати Статев обсъдиха в кабинета на ректора възможностите
за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Ректорът съобщи, че „с Делян Добрев - най-младият министър в правителството на Бойко Борисов, завършил с отличие магистратура по „Маркетинг” в УНСС - университет номер едно, който обучава лидерита на страната“, са обсъдили провеждането в близко време на среща-дискусия със студенти и преподаватели от нашия университет.

 

Румен Петков, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Христо Христов,
доц. д-р Соня Докова и Явор Куюмджиев (отляво надясно)

„Решението за създаването на специалността „Регионално развитие“ преди пет години беше добро. Резултатите са налице. Специалността е с най-висок успех след „Финанси“, 72% от нейните възпитаници по данни на НОИ намират работа веднага след дипломирането си“, каза почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов. Той се спря на трудностите, пред които е изправен българският бизнес: 600 лицензионни, разрешителни и съгласувателни режими на централно ниво, които заедно с тези на общините достигат 3700. И направи сравнение с ЕС, където те са 60, а в САЩ – от 12 до 15 в различните щати. Бизнесът не може да бъде ефективен, ако не му си даде самостоятелна стопанска власт и не се създадат облекчени условия за функциониране.

Проф. Борисов изрази благодарност на катедрата и нейния ръководител проф. д-р Христо Христов, на доц. д-р Соня Докова, ръководител на секцията „Регионално развитие“, на всички  преподаватели от катедрата и подчерта: „Вие сте качествен и университетски скроен колектив, които е близък с практиката".

В конференцията с над 50 доклада участват преподаватели, докторанти и студенти, както и 5 чуждестранни учени, посочи проф. Христо Христов, ръководител на катедрата. Във встъпителното си слово доц. д-р Соня Докова се спря на актуалността на конференцията, очерта тенденциите и перспективите в регионалното развитие на България, както и необходимостта държавата да се вслушва в анализите, идеите и предложенията на академичната общност.

 

Проф. Борисов и Румен Петков поздравиха участниците в научния форум
и представиха свои идеи за регионалното развитие

Румен Петков, зам.-председател на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление, подчерта високия престиж на УНСС и насочи вниманието към четири значими аспекта – оценката на бизнес средата, демографското състояние, обезлюдяването и процесите на децентрализацията.  Той призова студентите да запазят младостта, енергията и красотата си в България.

Според Явор Куюмджиев, бивш зам.-икономически министър, посочи, че регионалното развитие се нуждае от съвместни проекти на държавата и чуждите инвеститори. Сред вас се раждат следващите управленци, които съм сигурен, че няма да предадат българските интереси“, обърна се той към студентите.

Гости на конференцията бяха проф. Маргарита Харизанова, декан на факултета „Управление и администрация“, ръководители на катедри от УНСС и представители на висши училища.

Поздравителни адреси бяха получени от Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство, от Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, от Любен Татарски, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, и др.

 

Студенти и преподаватели участваха активно в дискусиите
по проблемите на регионалното развитие

Като личен празник определи конференцията третокурсничката от специалност „Регионално развитие“ Лидия Пейчева. „Ние не се обучаваме за лекари, не спасяваме човешки животи. Но работата ни трябва да е също толкова отговорна. Когато утре се реализирам, ще нося същата отговорността, която носи един лекар“, каза тя.

Конференцията уважиха преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, Тракийския университет и др. „Пет години е детска възраст, но в УНСС са постигнати много неща за това време“, посочи проф. Петър Славейков, ръководител на катедрата „Регионално развитие“ на СУ.

Участниците в научния форум поднесоха венец пред паметника
на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев