Обновено: сряда, 30 май 2012 8:39

Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводния факултет

Финансово-счетоводният факултет на УНСС

организира юбилейна международна научна конференция на тема "Криза и икономически растеж"

по повод на своята 60-годишнина

26 октомври 2012 г.

ПОКАНА

ПРИГЛАШЕНИЕВ рамките на научния форум ще се проведе и Осмата международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на Република България"

ПОКАНА