Обновено: четвъртък, 29 септември 2022 12:25

Класиране за студентско общежитие

                                   

Съобщение на КСБВУ относно класиране за студентско общежитие на новоприети магистри и на бакалаври, участвали в допълнително класиране 

КСБВУ реши:

  1. Класира всички магистри, участвали в класиране за студентко общежитие;
  2. Класира всички бакалаври, участвани в допълнително класиране.

        

Студенти, които в информационна система „Уеб-студент не виждат блока и стаята, в която са класирани, е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в срок от 03 до 14 октомври 2022 г., където да им бъде издадена настанителна заповед.

Напомняме, че срокът за настаняване е от 03 до 14 октомври 2022 г.

        

При възникнали въроси: ksbvu@unwe.bg