Обновено: сряда, 14 септември 2022 9:13

Получаване на електронни студентски книжки

Графикът за трети курс важи за студентите, класирани на 22 юли 2022 г.

За трети курс - дистанционно обучение

електронните студентски книжки ще се раздават

в Центъра за дистанционно обучение

след 3 октомври 2022 г. от 8.00 до 16.30 ч.