Обновено: сряда, 30 март 2022 16:35

Годишна поправителна сесия и държавни изпити за студентите от четвърти курс, ОКС „бакалавър“, редовна и дистанционна форма на обучение

                      

Годишна поправителна сесия 2021/2022 г. – редовно обучение и ЦДО – София 

13 – 16.06.2022 г., вкл. 

Годишна поправителна сесия 2021/2022 г. – РЦДО – Хасково 

18 – 19.06.2022 г., вкл. 

Държавни изпити за ОКС „бакалавър“ (първа сесия) 2021/2022 г. – редовно обучение и ЦДО – София 

22 – 29.06.2022 г., вкл. 

 

Държавни изпити за ОКС „бакалавър“ (първа сесия) 2021/2022 г. – РЦДО – Хасково 

25 – 26.06.2022 г., вкл.