Обновено: четвъртък, 18 август 2022 9:43

График на етапите за класиране по специалности след втори курс

              

Подаване на онлайн заявка за класиране по специалности след втори курс

16.05.- 10.06.

Лятна поправителна сесия

06.06.- 12.06.

Внасяне на оценки от лятна поправителна сесия

до три дни след приключване на изпита

Корекции в основни данни /след лятна поправителна сесия/

до 01.07.

Класиране – за тези, които са положили всички изпити след лятна поправителна сесия

22.07.

Годишна поправителна сесия

12.09.-18.09.

Внасяне на оценки от годишна поправителна сесия

до три дни след приключване на изпита

Записване за трети курс за класираните на 22.07.2022 г. по обявен график

07.09.-17.09.

Корекции след годишна поправителна сесия

до 20.09.

Класиране – за тези, които след годишна поправителна сесия имат до 3/три/ неположени изпита

20.09.

Записване за трети курс на класираните на 20.09.2022 г.

до 14.10.