Обновено: вторник, 19 септември 2023 9:56

Жива памет - проф. д-р Борислав Борисов

(1949-2022)

Проф. д-р Борислав Борисов е ректор на УНСС

в периода 2003 - 2011 г.,

„Почетен ректор на УНСС“ от 2012 г. и
„Почетен професор на УНСС“ от 2013 г.

Проф. Борислав Борисов - изтъкнат икономист, политик и общественик. Народен представител (2001 -2004 г). в ХХХIХ Народно събрание, избран и за негов заместник-председател, съветник на Президента на Република България Георги Първанов по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие (2007 - 2012 г.), носител на Почетния знак на Президента на Република България.

В Народното събрание
С Президента Георги Първанов  Почетният знак на Президента

Дискусионни клубове с Президента Георги Първанов

и Ивайло Калфин

Роден през 1949 година в София, проф. Б. Борисов завършва Техникума по автоматика, София (1969); ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“ (1976). Продължава образованието си в Централния институт за повишаване квалификацията на ръководни кадри в патентно-лицензионната дейност, Москва, Русия (от 2010 г., в Руската държавна академия по интелектуална собственост), специалност „Индустриална собственост“ (1978 – 1979). Специализира във Висшата патентна школа, Прага, Чехословакия, (1983); Инженерно-икономическия институт „Толиати“, Ленинград, Русия, тема „Управление на НИРД“ (1984); СОИС – Женева. Придобива научната степен „доктор“ (1988), става „доцент“ през 1990 г., през 2004 г. защитава академичната титла „професор“.

Има издадени над 200 публикации. Води лекционни курсове по управление и бизнес с интелектуална собственост и оценка на дълготрайни нематериални активи. Изявява се като гост-лектор на Академията по интелектуална собственост на СОИС. От 2003 г. е представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България и пред Европейското патентно ведомство. 

Кариерният път на проф. Б. Борисов е огромна вселена от професионални постижения. Той е един от създателите на университетската ни идентичност и значим символ на нашия университет. Заема постовете: зам.-директор (1982 – 1988) и директор (1988 – 1993) на Висшата следдипломна школа по икономика и управление при ВИИ „Карл Маркс“ (ИСК); директор на департамент „Интелектуална собственост“, УНСС (1990 – 1995); ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, УНСС (1995 – 2016), понастоящем  катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост; директор на УИ „Стопанство“, УНСС (1998 – 2001); зам.-ректор на УНСС (1999 – 2001); директор на Университетския център по интелектуална собственост (2003 – 2020).

Проф. Б. Борисов е ректор на УНСС в периода 2003 – 2011 година. През 2012 г. заслужено получава званието „Почетен ректор“, а през 2013 г. - „Почетен професор на УНСС”.

В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.).

 Проф. Борислов Борисов получава юбилейна монета и плакет „100 години УНСС“ от ректора проф. Димитър Димитров

Сред международните отличия, притежавани от проф. Б. Борисов са: „Почетен професор на Държавния икономически университет“, Алмати, Казахстан (2006), „Доктор хонорис кауза на Киевския университет по право към Украинската академия на науките“, Киев, Украйна (2012), „Почетен професор на Руската държавна академия по интелектуална собственост“, Москва, Руска федерация (2013), „Юбилеен златен медал № 8 на Азербайджанския държавен икономически университет, Баку (един от 20-те, номерирани за юбилея и първият, връчен на чуждестранен представител) по повод 80-годишнината на Университета (2011).

Връчване на регалиите на „Доктор хонорис кауза на Киевския университет по право към Украинската академия на науките“, Киев, Украйна (2012)

Заема редица отговорни длъжности в системата на висшето образование:  от 1988 г. до 1993 г. е директор на Висшата следдипломна школа по икономика и управление. 1991 - 1995 г. е председател на Научния съвет на Българо-френския център по мениджмънт „Марком”. Председател е на Съвета на ректорите на висшите училища в България за периода 2008 - 2012 г.. От 2011 г. до 2012 г. е член на Съвета на настоятелите на Българската академия на науките.

Други заемани длъжности: 1996 - 1997 г. – председател на редакционния съвет на списание „Интелектуална собственост. 1998 - 2000 г. – заместник-председател, и председател на Управителния съвет на „Армейски холдинг” АД. 1996 - 1997 г. е председател на Съвета на директорите на „Летище Бургас” ЕАД. 1998 - 1999 г. е изпълнителен директор на Българо-английския пенсионен фонд „БАЛКАН” АД. 2000 - 2001 г. – член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 2000 - 2012 г. – председател на Съюза за стопанска инициатива (национално призната работодателска организация). От 2000 г. - председател на Националната асоциация по интелектуална собственост.  2004 - 2005 г. е заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 2005 - 2006 г. е председател на Управителния съвет на Спортния тотализатор. 2006 г. – член на Управителния съвет на БНБ.

Проф. Борислав Борисов получава Почетния знак на Икономическия и социален съвет (ИСС) от неговия председател проф. д-р Лалко Дулевски

Името на проф. Борислав Борисов е вписано под номер „111“ в Златната книга на Патентното ведомство на Република България за изключителни заслуги към образованието и изследванията в областта на интелектуалната собственост (2009).

Проф. Б. Борисов проведе всеобхватни, дълбоки и изключително тежки реформи и постави нови стандарти на управление, учебен процес и кандидатстудентска система. Издигна престижа на УНСС и го нареди сред лидерите в европейското и световното образователно пространство, с най-високи рейтингови оценки за България.

Той Инициира изграждането на  множество зали и пространства в нашия дом, сред които първият Тестови център и зала „Тържествена“. Запази традициите и отдаде уважение и чест на първооснователите на университета, като остави след себе си паметници, които да ни напомнят за нашето славно минало.

Незабравими ще останат в сърцата ни неговата научна ерудиция, мъдрост, човешка и академична почтеност и безрезервната му отдаденост към студентите. Уроците, които остави са да виждаме отвъд хоризонта на възможното и да вярваме в силата на знанието.


Нови стандарти в управлението на УНСС

Проф. Борислав Борисов е прогресивен реформатор, строител,

пазител на академичното достойнство, приемствеността и уважението

към първооснователите на Университета и неговата историческа памет и традиции.


Проф. Б. Борисов е бил и ръководител на проект издания „100 години УНСС“, съставител на Юбилейния алманах “100 години УНСС” и История на УНСС.

Какво споделя проф. Борисов, с присъщата за него откровеност и неподправеност, при представянето на Юбилейния алманах, можете да проследите във видеото


ФОТОГАЛЕРИЯ