Обновено: понеделник, 14 ноември 2022 17:17

Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“

Административно обслужване по катедри

Служител, телефон, имейл

Кабинет 2041
 • катедра „Частноправни науки“
 • катедра „Публичноправни науки“
 • катедра „Наказателноправни науки“
 • катедра „Международно право и право на ЕС
 • катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“

Албена Марковска

началник отдел

тел.: +359 2 81 95 703;

+359 2 962 38 79

 [email protected]

Кабинет 2041
 • катедра „Индустриален бизнес“
 • катедра „Икономика на природните ресурси“
 • катедра „Недвижима собственост“
 • катедра „Физическо възпитание и спорт“
 • катедра„Интелектуална собственост и технологичен трансфер“
 • катедра „Предприемачество“
 • катедра „Човешки ресурси и социална защита“

Бойка Иванова

младши експерт

тел.:+359 2 81 95 703;

+359 2 962 38 79

[email protected]

Кабинет 2040
 • катедра  „Национална и регионална сигурност“

Елка Миленкова

главен експерт

тел.+359 2 81 95 535;

+359 2 962 38 79

[email protected]

Кабинет 2040
 • катедра  „Политическа икономия“
 • катедра  „Икономическа социология“
 • катедра  „Управление“
 • катедра  „Публична администрация“
 • катедра  „Регионално развитие“
 • катедра  „Информационни технологии и комуникации“
 • катедра  „Математика“
 • катедра  „Статистика и иконометрия“
 • катедра „Информатика“
 • катедра „Педагогика“

Десислава Цветкова 

главен експерт

тел.+359 2 81 95 535;

+359 2 962 38 79

[email protected]

Кабинет 2040
 • катедра  „Икономика на търговията“
 • катедра  „Логистика и верига на доставките“
 • катедра  „Икономика на транспорта и енергетиката“
 • катедра  „Икономика на туризма“
 • катедра  „Медии и обществени комуникации“
 • катедра  „Политология“
 • катедра  „Международни отношения“
 • катедра „Международни икономически отношения и бизнес“
Люба Чалъкова
старши експерт
тел.+359 2 81 95 535;
+359 2 962 38 79
 
Кабинет 2043
 • катедра  „Финанси“
 • катедра  „Счетоводство и анализ“
 • катедра  „Финансов контрол“
 • катедра  „Маркетинг и стратегическо планиране“
 • катедра  „Икономикс“
Гинка Лолова
главен експерт
тел.+359 2 81 95 363;
Кабинет 2043
 • Приемане, проверка и комплектуване на постъпили документи за признаване на изпити и трансфер на кредити
 • Верификация на дипломи.
 • Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на прехвърлени, възстановени, прекъснали и обучавали се в чужбина студенти в съответствие с Правилника на учебната дейност.
 • Съгласуване на дисциплини и изготвяне на документация за студенти, участващи в мобилност.
 • Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите по програма „Еразъм +“ и други програми за сътрудничество на УНСС.
 • Изготвяне и проследяване на процедура по признаване периоди на обучение от чуждестранни Висши училища, комуникация и съгласуване с НАЦИД.
д-р Виолета Чавдарова Тончева-Златкова
старши експерт
тел.+359 2 81 95 363;