Обновено: петък, 29 септември 2023 13:44

Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“

Административно обслужване по катедри

Служител, телефон, имейл

Кабинет 2041
 • катедра „Частноправни науки“
 • катедра „Публичноправни науки“
 • катедра „Наказателноправни науки“
 • катедра „Международно право и право на ЕС
 • катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“
 • катедра„Интелектуална собственост и технологичен трансфер“
 • катедра „Човешки ресурси и социална защита“

Албена Марковска

началник отдел

тел.: +359 2 81 95 703;

+359 2 962 38 79 

[email protected]

Кабинет 2040
 • катедра „Физическо възпитание и спорт“

Еленка Трифонова

младши експерт

тел.:+359 2 81 95 535;

+359 2 962 38 79

Кабинет 2040
 • катедра  „Национална и регионална сигурност“
 • катедра „Индустриален бизнес“
 • катедра „Икономика на природните ресурси“
 • катедра „Недвижима собственост“
 • катедра „Предприемачество“

Елка Миленкова

главен експерт

тел.+359 2 81 95 535;

+359 2 962 38 79

[email protected]

Кабинет 2040
 • катедра  „Политическа икономия“
 • катедра  „Икономическа социология“
 • катедра  „Управление“
 • катедра  „Публична администрация“
 • катедра  „Регионално развитие“
 • катедра  „Информационни технологии и комуникации“
 • катедра  „Математика“
 • катедра  „Статистика и иконометрия“
 • катедра „Информатика“
 • катедра „Педагогика“

Десислава Цветкова 

главен експерт

тел.+359 2 81 95 535;

+359 2 962 38 79

[email protected]

Кабинет 2040
 • катедра  „Икономика на търговията“
 • катедра  „Логистика и верига на доставките“
 • катедра  „Икономика на транспорта и енергетиката“
 • катедра  „Икономика на туризма“
 • катедра  „Медии и обществени комуникации“
 • катедра  „Политология“
 • катедра  „Международни отношения“
 • катедра „Международни икономически отношения и бизнес“
Люба Чалъкова
старши експерт
тел.+359 2 81 95 535;
+359 2 962 38 79
 
Кабинет 2041
 • катедра  „Финанси“
 • катедра  „Счетоводство и анализ“
 • катедра  „Финансов контрол“
 • катедра  „Маркетинг и стратегическо планиране“
 • катедра  „Икономикс“
Гинка Лолова
главен експерт
тел.+359 2 81 95 363;