Обновено: четвъртък, 03 февруари 2022 13:55

Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“

Административно обслужване по катедри

Служител, телефон, имейл

Кабинет 2041
Албена Марковска
началник отдел
тел.: +359 2 81 95 703;
+359 2 962 38 79
Кабинет 2043
 • Финанси
 • Счетоводство и анализ
 • Финансов контрол
 • Маркетинг и стратегическо планиране
Гинка Лолова
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 363
Кабинет 2040
 • Международни икономически отношения и бизнес
 • Индустриален бизнес
 • Икономика на природните ресурси
 • Недвижима собственост
 • Физическо възпитание и спорт
 • Интелектуална собственост и технологичен трансфер
 • Предприемачество
Елка Миленкова
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 535;
+359 2 962 38 79
emilenkova@unwe.bg

Кабинет 2040

 • Политическа икономия
 • Икономическа социология
 • Управление
 • Публична администрация
 • Регионално развитие
 • Информационни технологии и комуникации
 • Математика
Десислава Цветкова
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 535;
+359 2 962 38 79
 
Кабинет 2041
 • Икономикс
 • Икономика на търговията
 • Логистика и верига на доставките
 • Икономика на транспорта и енергетиката
 • Национална и регионална сигурност
 • Икономика на туризма
 • Политология
 • Международни отношения
Люба Чалъкова
старши експерт 
тел.: +359 2 81 95 703
+359 2 962 38 79
Кабинет 2040
 • Медии и обществени комуникации
 • Статистика и иконометрия
 • Частноправни науки
 • Публичноправни науки
 • Наказателноправни науки
 • Международно право и право на ЕС
Бойка Иванова
младши експерт 
тел.: +359 2 81 95 535
+359 2 962 38 79
Кабинет 2043
 • Приемане, проверка и комплектуване на постъпили документи за признаване на изпити и трансфер на кредити
 • Верификация на дипломи
 • Оказване на методическо съдействие на катедрите при разработката на нови учебни планове
 • Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на прехвърлени, възстановени, прекъснали и обучавали се в чужбина студенти в съответствие с ПУД
 • Съгласуване на дисциплини и изготвяне на документация за студенти, участващи в мобилност
 • Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите по програма Еразъм + и други програми за сътрудничество на УНСС
 • Изготвяне и проследяване на процедура по признаване периоди на обучение от чуждестранни ВУЗ, комуникация и съгласуване с НАЦИД
д-р Виолета Чавдарова Тончева-Златкова
старши екперт
тел.: +359 2 81 95 363