Обновено: четвъртък, 03 февруари 2022 13:39

Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

  

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл


Кабинет 104
ОКС „магистър“ – всички специалности
Олга Георгиева
старши експерт
тел.: +359 38 62 33 54

Кабинет 104
ОКС „бакалавър“ – всички специалности
Таня Делчева
старши експерт
тел.: +359 38 66 45 57