Обновено: четвъртък, 03 февруари 2022 13:38

Център за дистанционно обучение - София

  

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл

Кабинет 1030-1
ОКС „магистър“
 • Управление на човешките ресурси със специализация „Икономика на човешките ресурси“
 • Международен мениджмънт
Даниела Рисина
заместник-директор
тел.: +359 2 81 95 343
Кабинет 1030-1
ОКС „магистър“
 • Счетоводство и контрол
 • Управление на търговски вериги
ОКС „бакалавър“
 • Счетоводство и контрол – 3 и 4 курс
 • Финанси – 3 и 4 курс
 • Маркетинг – 3 и 4 курс

Ирина Тодорова
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 343
Гише №1
ОКС „магистър“
 • Финансов мениджмънт
 • Управление на международни проекти
 • Бизнес администрация
 • Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“
 • Публичен финансов мениджмънт

Николай Свиленов
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 553
Гише №2
ОКС „бакалавър“
 • Счетоводство и контрол – 1 и 2 курс
 • Финанси – 1 и 2 курс
 • Икономика
 • Маркетинг – 1 и 2 курс
 • Мениджмънт и администрация – 1 и 2 курс

Калинка Димитрова
старши експерт
тел: +359 2 81 95 553
Гише №3
ОКС „магистър“
 • Развитие на интелигентни градове
 • Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“
 • Публична администрация със специализация „Държавна администрация“
 • Регионален бизнес и мениджмънт
ОКС „бакалавър“
 • Мениджмънт и администрация – 3 и 4 курс

Анелия Николова
старши експерт
тел.: +359 2 81 95 341
Гише №4
ОКС „магистър“
 • Маркетинг
 • Маркетинг със специализация. „Рекламен мениджмънт“
 • Мениджмънт в туризма
 • Дигитален маркетинг с преподаване на английски език
Женета Каравасилева
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 379