Обновено: четвъртък, 18 януари 2024 14:59

Център за дистанционно обучение - София

  Централно фоайе (Корпус А)

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл

Гише №3
ОКС „магистър“
 • Бизнес администрация
 • Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“
 • Международен мениджмънт
 • Публичен финансов мениджмънт
 • Управление на международни проекти
 • Управление на човешките ресурси със специализация „Икономика на човешките ресурси“
 • Финансов мениджмънт
Николай Свиленов
заместник-директор
тел.: +359 2 81 95 343
0882 146 108
Гише №1
ОКС „магистър“
 • Дигитален маркетинг с преподаване на английски език
 • Маркетинг
 • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“
 • Мениджмънт в туризма
д-р Женета Каравасилева
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 379
0882 146 368

Гише №2

ОКС „магистър“

 • Счетоводство и контрол
 • Управление на търговски вериги
ОКС „бакалавър“
 • Маркетинг – 3 и 4 курс
 • Счетоводство и контрол – 3 и 4 курс
 • Финанси – 3 и 4 курс

Ирина Тодорова

главен експерт

тел.: +359 2 81 95 379

0882 146 874

[email protected]

Гише №4

ОКС „бакалавър“

 • Икономика
 • Маркетинг – 1 и 2 курс
 • Мениджмънт и администрация – 1 и 2 курс
 • Счетоводство и контрол – 1 и 2 курс
 • Финанси – 1 и 2 курс
Калинка Димитрова
главен експерт
тел: +359 2 81 95 343
0882 164 926

Гише №5

ОКС „магистър“

 • Публична администрация със специализация „Държавна администрация“
 • Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“
 • Развитие на интелигентни градове
 • Регионален бизнес и мениджмънт
ОКС „бакалавър“
 • Мениджмънт и администрация – 3 и 4 курс
Анелия Николова
старши експерт
тел.: +359 2 81 95 341
0882 146 293