Обновено: сряда, 26 юли 2023 16:21

Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение

  

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл

Кабинет 1029
Мария Павлова
началник отдел
тел.: +359 2 81 95 597
Гише №1
 • Бизнес психология и социология
 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“
 • Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация „Ядрена сигурност“
 • Икономика на вътрешния ред
 • Количествени финанси
 • Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“
 • Мултимедийна журналистика
 • Международно банкиране и финансови пазари
 • Публичен финансов мениджмънт
 • Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“
 • Управление на киберсигурността
 • Финанси
 • Финансов мениджмънт
Даниела Илиева
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 745
Гише №2
 • Анализ на данни със специализиран софтуер
 • Дигитален маркетинг
 • Енергиен бизнес
 • Икономика и право
 • Икономика на човешките ресурси със специализация „Управление на човешките ресурси“
 • Икономика и управление на ЖП транспорта 
 • Интелигентни транспортни системи
 • Интелигентна цифрова енергетика
 • Международен бизнес
 • Международни икономически отношения
 • Международни финанси и бизнес
 • Транспортен мениджмънт
 • Управление на международни проекти
Венета Стоева
старши експерт
тел.: +359 2 81 95 546
 
 
Гише №3
 • Агробизнес и управление на територията
 • Бизнес администрация
 • Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт
 • Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език с Университета по международни науки в Рим
 • Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език с Шанхайския университет „Джао Тонг“
 • Застрахователно и социално дело
 • Международен бизнес с преподаване на английски език
 • Местно самоуправление
 • Одитинг
 • Противодействие на корупцията
 • Предприемачество със специализация „Бизнес предприемачество“
 • Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език
 • Управленско консултиране
 • Управление и контрол на обществените поръчки
 • Финансов контрол и финансово право
Мария Радева
 старши експерт
тел.: +359 2 81 95 546
Гише №4
 • Бизнес анализи и проекти
 • Бизнес лидерство
 • Бизнес икономика
 • Бизнес с недвижими имоти
 • Бизнес информатика
 • Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи“
 • Големи данни и изкуствен интелект
 • Дипломация и стратегически анализ
 • Национална сигурност
 • Публична администрация
 • Спортен бизнес (съвместна програма)
 • Счетоводство
 • Счетоводство със специализация „Финансова отчетност“
 • Счетоводство със специализация „Счетоводство и бизнес анализи“
 • Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)
Таня Димитрова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 546
Гише №5
 • Бизнес логистика и вериги на доставките
 • Дигитални маркетингови стратегии
 • Интелектуална собственост и творчески индустрии
 • Корпоративни стратегии и дигитални трансформации
 • Маркетинг
 • Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт”
 • Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт”
 • Международен туризъм
 • Политика и бизнес
 • Регионален бизнес и мениджмънт
 • Стратегически маркетинг (съвместна програма)
 • Търговия
 • Управление на веригата на доставките
Даниела Григорова
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 745