Обновено: понеделник, 12 септември 2022 10:08

Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл


Кабинет 1029-А
Мария Христова
началник отдел
тел.: +359 2 81 95 274
Гише №1

 • Право
Цветослава Сиракова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 578
Гише №2
 • Международни отношения
 • Европейска политика и икономика
 • Специалност  „Право“ - втори курс
Елена Костова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 507
Гише №4
 • Икономика с преподаване на английски език
 • Социология
 • Политическа икономия
 • Икономическа социология и психология
 Частично обучение
Живка Будинова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 407
Гише №5
 • Застраховане и социално дело
 • Макроикономика
 • Икономика
Алла Георгиева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 407
Гише №6
 • Икономика на човешките ресурси
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Политология
Надежда Миланова
специалист
тел.: +359 2 81 95 407
Гише №7
 • Аграрен бизнес
 • Бизнес икономика
 • Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език
Анелия Кържалийска
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 617
Гише №8
 • Екоикономика
 • Индустриален бизнес
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
Валентина Донева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 617
Гише №9
 • Икономика на търговията
 • Бизнес логистика
Снежина Янкова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 617
Гише №10
 • Икономика на туризма
 • Икономика на отбраната и сигурността
Цветелина Стоименова
старши специалист
тел.: +359 2 81 95 598
Гише №12
 • Медии и журналистика
 • Медия и икономика
 • Икономика на транспорта и енергетиката
Венета Стоева
старши специалист
тел.: +359 2 81 95 598
Гише №13
 • Финанси
 • Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
Цветелина Станоева
старши специалист
тел.: +359 2 81 95 568
Гише №14
 • Счетоводство
 • Финансов контрол
Лилия Колева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 563
Гише №16
 • Маркетинг
 • Прогнозиране и планиране
 • Стратегическо планиране
Костадинка Младенова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 238
Гише №17
 • Бизнес администрация
 • Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Марина Йорданова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 572
Гише №18
 • Регионално развитие
 • Международни икономически отношения
Юлия Гълъбова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 572
Гише №19
 • Публична администрация
 • Международни икономически отношения с преподаване на английски
 • Творчески индустрии и бизнес
Валентина Деянова
старши специалист
тел.: +359 2 81 95 572
Гише №20
 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информатика с преподаване на английски език
 • Бизнес информатика и комуникации
Юлиана Александрова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 637
Гише №21
 • Здравно осигуряване на студентите
 • Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер
 • Предприемачество
Цветелина Павлова
старши експерт
тел.: +359 2 81 95 573