Обновено: четвъртък, 01 февруари 2024 11:28

Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение

Административно обслужване по специалности

Централно фоайе (Корпус А)

Кабинет 1029 А

Служител, телефон, имейл


Мария Христова
началник отдел
тел.: +359 2 81 95 274

Гише №1

 • Право
Цветослава Сиракова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 578
Гише №2
 • Европейска политика и икономика
 • Международни отношения
 • Специалност  „Право“ - втори курс
Елена Костова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 507

Гише №4

 • Икономика с преподаване на английски език
 • Икономическа социология и психология
 • Политическа икономия
 • Социология
 Частично обучение
Живка Будинова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 407
Гише №5
 • Икономика
 • Застраховане и социално дело
 • Макроикономика
Алла Георгиева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 407

Гише №6
 • Икономика на човешките ресурси
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Политология
Надежда Миланова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 407

Гише №7
 • Аграрен бизнес
 • Бизнес икономика
 • Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език
Анелия Кържалийска
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 617

Гише №8
 • Екоикономика
 • Индустриален бизнес
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
 • Киберсигурност и електронно управление - съвместна програма
Валентина Донева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 617
Гише №9
 • Бизнес логистика
 • Икономика на търговията
 • Търговия и продажби
 • Компютърна обработка и анализ на данни - съвместна програма
Снежина Янкова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 617
Гише №11
 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Икономика на туризма
 • Медия икономика
 • Международен туризъм и икономика
Цветелина Стоименова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 598
Гише 12
 • Икономика на транспорта и енергетиката
 • Регионално развитие
 • Творчески индустрии и бизнес
Юлия Гълъбова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 598

Гише №13
 • Медии и журналистика
 • Финанси
 • Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
Цветелина Станоева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 568

Гише №14
 • Счетоводство
 • Финансов контрол
Лилия Колева
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 563

Гише №16
 • Маркетинг
 • Стратегическо планиране
Костадинка Младенова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 238

Гише №17
 • Бизнес администрация
 • Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Марина Йорданова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 572

Гише №19
 • Международни икономически отношения
 • Международни икономически отношения с преподаване на английски език
 • Публична администрация
Валентина Деянова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 572

Гише №20
 • Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер
 • Бизнес информатика и комуникации
 • Бизнес информатика с преподаване на английски език
 • Статистика и иконометрия
Юлиана Александрова
главен специалист
тел.: +359 2 81 95 637
Гише №21
Здравно осигуряване на студентите
 • Предприемачество
Цветелина Павлова
старши експерт
тел.: +359 2 81 95 573