100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 22 април 2012 16:34

Договор № 256216 MyUniversity

Започва проектът “Моят университет” (MyUniversity)

Университетът за национално и световно стопанство спечели участие в международния проект “Моят университет” (MyUniversity), частично финансиран от  Европейската комисия по програма за подкрепа на информационните и комуникационни технологии ((ICT PSP), като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации.

Целта на проекта е да се създаде интернет базирана платформа между университетите в Европа. Тя ще дава възможност на академичната общност, университетите, правителствените и неправителствени институциите, свързани със сектора на висшето образование, да задълбочат сътрудничеството си в контекста на Болонския процес.  Създава се възможност за електронно  и интерактивно участие в процеса на взимане на решения на заинтересованите страни в областта на висшето образование на регионално и европейско ниво. “Моят университет” трябва да изгради система за електронно взаимодействие между академичния състав, студентите и администрацията на  отделните университети, както и на свързаните с тях национални и европейски институции. Платформата има за цел да осигури комуникация на европейско ниво между университетите и заинтересованите организации във всички страни членки на Европейския съюз. Да се осигури възможност за прозрачен процес при взимането на решения между тях.

В разработването на проекта участват 17 университета от България, Литва, Испания, Словакия и Швеция. Съвместната им работа започна на 1 октомври 2010 г. и ще продължи до март 2013 г.

Партньорите в консорциума  “MyUniversity” са: Джи Еф Ай (GFI NV Белгия)- координатори по проекта, Говърмент Ту Ю (Gov2u) - Гърция, Scytl Надеждно електронно гласуване – Испания. Центърът по суперкомпютри на Каталуня - Испания, Словашкия университет  по земеделие - Нитра, Словакия, Университет “Крал Хуан Карлос”- Испания, Стокхолмски университет- Швеция, Пресовски университет - Пресов, Словакия, Международно бизнес училище, Ботевград, България, Университет за национално и световно стопанство - България, Леонски университет - Испания, Вилнюски университет - Литва, Словашки технологичен университет в Братислава - Словакия.

“MyUniversity” разполага вече и със сайт, който поддържа дейностите по проекта, осигурява информация за целите и участващите организации, както и за постигнатите резултати до момента.  

Можете да научите повече на:  www.myuniversity-project.eu
 

Бюлетин на проекта

Този бюлетин ще се публикува на всяко тримесечие. Бюлетинът, наред с други важни въпроси,  съдържа информация за новостите и постиженията по проекта, както и съобщения за предстоящи събития по проекта и други европейски събития, свързани с него.

Вие можете да се абонирате също. Следвайте тази връзка: 

http://www.myuniversity-project.eu/index.php?option=com_communicator

Създадена е нова версия на бюлетина, която осигурява допълнителни възможности за социални комуникации - http://www.myuniversity-project.eu/index2.php?option=com_communicator&task=view&Itemid=12&id=4

За директен достъп към платформата на УНСС, моля използвайте линка:
http://www.e-myuniversity.eu/unwe/

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПОРТАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПОРТАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ

Вече работи порталът на УНСС за електронно участие, който има за цел да даде възможност на студентите, преподавателите, служителите да изразят отношение към важни теми за висшето образование. Така могат да дават своя принос за по-доброто управление, защото порталът осигурява възможност предложенията им да подпомогнат взимащите решения във висшите училища.

Заедно с нашия портал вече работят още осем платформи на висши училища в Европейския съюз. По този начин получаваме още една възможност различните работни групи в университетите да взаимодействат със заинтересованите лица във висшето образование.

С помощта на портала академичните представители могат да увеличат приноса си за националните и европейски асоциации, към които членуват. Университетските представители, които участват във взимането на решения по Болонския процес, могат да използват инструментите за електронно участие, за да си взаимодействат със свои колеги у нас и в Европа.

Сайтовете на университетските портали за електронно участие са:

 • Университет за национално и световно стопанство- София: www.e-myUniversity.eu/unwe
 • Международно висше бизнес училище- Ботевград: www.e-myUniversity.eu/ibsedu
 • Вилнюски университет  (Литва):  www.e-myUniversity.eu/vu
 • Словашки университет по земеделие- Нитра (Словакия): www.e-myUniversity.eu/uniag
 • Словашки технологичен университет (Словакия): www.e-myUniversity.eu/stuba
 • Университет крал Хуан Карлос (Испания): www.e-myUniversity.eu/urjc
 • Стокхолмски университет (Швеция): www.e-myUniversity.eu/su
 • Прешовски университет в Прешов (Словакия): www.e-myUniversity.eu/unipo
 • Словашки технически университет в Братислава (Словакия): www.e-myUniversity.eu/stuba 
 • Леонски университет (Испания): www.e-myuniversity.eu/ule

 

Порталите са базирани на софтуерното решение, разработено по проекта “Моят университет” /MyUniversity/ и са пуснати в пилотен период от 20 месеца. Участващите университети ще могат:

 • Лесно да публикуват европейски становища по Болонския процес на порталите си за електронно участие, като дадат на университетския персонал и студентите възможност за обратна връзка;
 • Да разпространяват ключова информация за Болонския процес;
 • Да организират онлайн проучвания и дискусии, които да подпомогнат традиционния процес за обсъждания и взимане на решения;
 • Да следят проблеми, повдигнати в другите университетски портали за електронно участие, които имат сходство с техните. Това ще спомогне да си сътрудничат и дори да създадат обща политика за решаването на определени въпроси;
 • Да събират студентските виждания за ключови теми;
 • Да осигурят на персонала и студентите си инструмент за онлайн  сътрудничество по между им, за да обменят информация едновременно на университетско и европейско ниво.

“Моят университет” /MyUniversity/ е проект, поддържан от Европейската комисия по Програмата за подкрепа на информационните и комуникационни технологии и обединява 13 партньора от 7 държави членки на ЕС: Белгия, България, Гърция, Литва, Словакия, Испания и Швеция.