Обновено: петък, 06 април 2012 14:19

Договор № 279081 EU-WISE

7ram111.png

eu111.png

st2.jpg

EU-WISE е порект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в страните-членки от Общността и в рамките на различните европейски култури. С предвидените 2,9 млн. евро за изследване и развитие, шестте европейски страни и 7 организации ще се осигури сътрудничество по линия на проект EU-WISE.

Изследването се стреми да разбере ролята и влиянието на ресурсите извън здравните услуги, които оказват влияние върху възможностите на хората да управляват начина си на живот в дългосрочен план. То е насочено към разкриване на ресурсите и връзките в личните общности на хората, за да се създадат и предложат възможни, бъдещи интервенции, с които живеещите с ограничени средства и в социално депримирана среда хора да могат да се възползват адекватно.

Основната цел на проекта е да определи до каква степен здравните политики на съответните страни и националните и международни ресурси влияят върху дейностите на всеки един болен от хроничен диабет, както и кои са секторите за доброволна работа в общността и непосредственото обкръжение на болните.

За тази цел ще бъдат използвани разнообразни методи, включително анализ на социалните мрежи; анализ на документи; качествени и количествени изследвания; както и ще се проведе опит за практическа реализация и внедряване на нови методи за интервенция в областта на самообслужването и индивидуалната грижа.

Ние сме мултидисциплинарен екип, който включва професионалисти от различни сфери – медици - клиницисти, различни социални изследователи от областите на социалната психология, социологията и икономиката. Това ни позволява да излезем от системата на клиничната семейна медицина като включим социалната среда в нейния клиничен, общностен и социален вариант и като в същото време, отразим идивидулните общностни действия и дейностите, свързани със самообслужването и индивидуалната грижа на пациентите с хронични заболявания.

Наши партньори са:

1. Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор.

2. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова.

3. Университет Навара (UNAV), Испания – д-р Мария Кармен Портило.

4. Университет Осло (UniO),Норвегия – Проф. Кристина Фосс.

5. Университет Крит (UoC), Гърция – Проф. Христос Лионис.

6. Университет Стичтинг (RUNMC), Нидерландия – Проф. Мишел Венсинг.

7. Фондация за образование и социални изследвания (EHSF), Испания – Д-р Мануел Серано.