Обновено: вторник, 19 септември 2023 10:15

Жива памет - проф. д-р Благой Колев

(1946-2021)  

Проф. д-р Благой Колев е председател

на Общото събрание в периода 2003-2011 г. и

омбудсман на УНСС в периода 2011-2019 г.

Проф. д-р Благой Колев е почетен професор на УНСС. Удостоен е с юбилеен медал „1300 години България“. Той е бил председател на Общото събрание в периода 2003 - 2011 г., както и ръководител на катедра „Икономическа социология“ (1994 – 2011); зам.-председател на ОС (1999 – 2003); академичен омбудсман (2011 – 2019). Проф. Колев е заемал длъжността социолог в Информационно-социологическия център на ЦК (1979 – 1985); съветник в Министерския съвет (1985 – 1989); член на Научно-експертната комисия по обществени и хуманитарни науки към фонд „Научни изследвания“ към МОН (2007 – 2013); член на Икономическата комисия към Президиума на ВАК при МС на Република България (2008 – 2013).

Той е бил член на Съюза на икономистите в България; член на Българската социологическа асоциация и др., член на ръководството на Търговско-промишлената палата в Хасково (1993 – 1995); председател на Търговско-промишлената палата в Хасково (1995 – 1996); зам.-председател на Надзорния съвет на Армейски холдинг (1996 – 1998); председател на Надзорния съвет на Армейски холдинг (1998 – 2001); зам.-председател на Надзорния съвет на „ЛЕВ корпорация“ (2001 – 2005); председател на Надзорния съвет на „ЛЕВ корпорация“ (2005 – 2011); председател на КС на Съюза за стопанска инициатива (2004 – 2011).

Има издадени над 130 публикации. Основни публикации, някои от които в съавторство са:

  • Дисциплината в труда и профсъюзите;
  • Икономическа култура;
  • Икономическа социология;
  • Социология на трудовия колектив.

Жива е паметта за професор Благой Колев

Проф. д-р Мария Стоянова, катедра „Икономическа социология“, за проф. Благой Колев

Когато получих предложение да участвам във форума „Живата памет” дълбоко се замислих за това, колко кратък е  човешкият живот в биологичен аспект и колко непреходен в социален, от гл.т. на социалното време (историческо и биографично). Приех, заради социалния аспект, защото е важно да запазим спомена за личността на професор Благой Колев, за нейната съдържателна и релационна същност.

Да се говори за човека Благой Колев е трудно и отговорно. Трудно, защото е емоционално наситено - той пропи с вяра, надежда и обич сърцата на хората, с които живя и работи. Отговорно, защото говоря за човешкия и социалния капитал на Благой Колев, отдаден на УНСС и в най-голяма степен на малката икономико-социологическа общност в университета, съзидателно изграждана от него и от няколко поколения (нарекох ги „основатели”, „приемници”, „генератори” и „надежди”, в кратката история на катедрата, която написах преди време).

Затова ще отговоря на въпросите кой е той и с какво ще го запомним.

                     

Кой е Благой Колев?

- достоен възпитаник на нашия университет, университет със 100 г. история и традиции; дипломиран в специалност Политикономия с профил Икономическа социология; на 31 години  става  доктор, на 38 – доцент и на 57- професор;

- ръководител на катедра „Икономическа социология” в продължение на 17 години; първият асистент и първият научен секретар на катедрата, вторият професор на катедрата (след нейния създател - проф.Ташо Пачев); допринесъл за съхраняване и разширяване на катедрата; за конституиране и възпроизвеждане на преподавателския състав, адекватен на обучението на студентите; за създаване на две специалности – Социология и Икономическа социология и психология в две професионални направления – Икономика и Социология, антропология и науки за културата;  за разработване на нова учебна документация и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование;

- преподавател по икономическа социология и други социални науки, с натрупан опит, зрялост и мъдрост, с ерудиция и професионален капацитет и с нестихващ стремеж да предава наученото и сътвореното от него на студенти, докторанти, колеги;

- автор на повече от 130 публикации; научен ръководител на десетки докторанти и на стотици студенти;

- един многоуважаван колега - председател на Общото събрание на УНСС в два последователни мандата (2003-2011), носител на почетния знак на  университета „за значим принос в развитието на университета и по повод на неговата 60-годишнина“, омбудсман и почетен професор на УНСС. За особени заслуги е удостоен с юбилеен медал „1300 години България“.

                     

С какво ще го запомня?

Спомням си, когато с колегите чествахме 70 годишния юбилей на проф. Благой Колев. Тогава му отправих следното поздравление: 

„Днес, на 24 март, на твоя рожден ден Благой, една част от нас се чувстват по-особено – като твоите деца в университета – добри и лоши, дръзки и плахи, бързи и бавни, методични и не толкова, но твоите... Годините сложиха своя отпечатък върху лицата, очите, косата, стойката на тялото, гънките на мозъка, както и върху преоценката на ценностите, на реалностите и на постиженията.

                    

На какво ни научи?

Да бъдем самите себе си, защото живот против собствената си истинност  е пронизан с мъка и страдания.

Внуши ни самоуважение – да изпълняваме собствените си желания, преди да сме ги осъзнали че са важни и да сме готови за дела.

Даде на всеки от нас увереност в себе си – да се чувстваме на точното място, в точното време и всичко да се случва точно, когато трябва, независимо от обстоятелствата.

Научи ни да бъдем зрели хора – да обичаме живота си и всичко, което ни заобикаля и

По-малко да грешим – като престанем да вярваме в непогрешимостта на идеите и делата си.

Да съчетаваме ума и сърцето си в работата със студентите, докторантите и колегите.

Направи ни по-мъдри.

                             

Какво искаме да ти кажем?

С „мъдростта на сърцето” си: Благодарим, че те имаме в живота си!”

На неговата 75 годишнина болестта не позволи да бъдем отново заедно, но пак бихме му казали същото и в допълнение: „Сега, когато си на светлинни години далеч от нас, остана само спомена и нашето прочувствено „Сбогом учителю, сбогом будителю, сбогом приятелю, благодарим ти за всичко, което направихме заедно, за всичко оставено след теб, за обичта и мъдростта, която вля в нас и тихо си отиде…

За теб - нашата  памет е жива!”


ФОТОГАЛЕРИЯ