Обновено: сряда, 15 декември 2021 17:10

Жива памет - проф. д-р Любен Караниколов

                        

Проф. д-р Любен Караниколов е председател

на Общото събрание на УНСС

в периода 1999-2003 г.

Проф. Лалко Дулевски, проф. Любен Караниколов, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и проф. Стоян Стоянов (отляво надясно)

Проф. д-р Любен Караниколов е роден през 1937 г. Той е бил декан на ЮФ в периода 1992 – 2000 г. и председател на ОС в периода1999 – 2003 г. Той е участвал в законодателната, изпълнителната и съдебната власт като член на Консултативния съвет по законодателство при 40-то народно събрание и като член на консултативните съвети при ВКП и Сметната палата. 

Неговите научни интереси са в областта на  административно право и процес; данъчно право; публично търговско право. Ползва немски, английски и руски език. 

Лекционни курсове: административно право и административен процес; финансово (данъчно) право; публично търговско право. 

Основни публикации:

  • Административно право и административен процес, 1993 г., в съавторство;
  • Бизнес и право. Въпроси на публичното и частното търговско право, 1998 г., в съавторство;.
  • Дисциплинарната отговорност по Закона за държавен и народен контрол: Монография, 1984 г.;
  • Основи на правото: Т. 1, 2003 г., в съавторство;
  • Търговско право, 1999  г., авт. колектив.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ