Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:32

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г.

`

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г.

по ред
№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)
Срок на изпълнение
(начало/
край)
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Проекти по Шеста рамкова програма на ЕС
 1. CIT4-CT-2006-028549
CARPRIGHT
“Ресурси, права и потенциални възможности: в търсене на социалните основи за Европа” проф. д-р Катя Владимирова
(катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”)
01.01.07
31.12.11


2. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС

2. Договор № 212120 TEAMPEST “Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите” проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.05.08
30.04.11
3. Договор № 212345 PRIMA “Прототипно влияние на политиките върху мулти-функционалните дейности в селските общини” проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
06.11.08
31.10.11
4. Договор № 265394 FarmPath Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в Европа проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.03.2011
01.03.14
5. Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни FADN проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.04.2011
01.04.14

3. Проекти по други програми на ЕС
 6. SEE/A/540/14.1/X
PROMISE
Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа проф. д.ик.н. Стати Статев 01.03.09
31.03.12
7. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN

доц.д-р Миланка Славова

Катедра: МИО и бизнес
01.10.2009
30.09.2012
8. Договор № 256216
MyUniversity
„Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.10.2010
31.03.2013
9. RRC 11+002 Финансови кризи и обрати във финансовото развитие

гл.ас.д-р Петър Станков

Катедра: Икономикс
01.01.2011
31.12.2011
10. Договор 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в прехода в Европа

проф. д-р Маргарита Атанасова

(Център за изследователски и образователни проекти)
01.10.11
30.11.13