Обновено: сряда, 04 юли 2012 17:14

Важно за кандидат-студентите! • • • Уважаеми кандидат-студенти, преди да платите такса за явяване на изпит, проверете дали отговаряте на условието за минимален бал от 8 (осем) единици (от оценки по БЕЛ и Математика или БЕЛ и История на България) за съответните направления/поднаправления. • • • От 18 юни до 4 юли е срокът за подаване на документи за класиране и за редовните единни приемни изпити

ГРАФИК

Месечни изпитни сесии по електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

март
Срок за подаване на документи: от 27 февруари до 7 март
Време за провеждане на изпита: от 12 март

април
Срок за подаване на документи: от 19 март до 5 април
Време за провеждане на изпита: от 9 април

май
Срок за подаване на документи: от 23 април до 10 май
Време за провеждане на изпита: от 14 май

юни
Срок за подаване на документи: от 28 май до 7 юни
Време за провеждане на изпита: от 11 юни

 

Обявяване на резултатите
Индивидуалните резултати се обявяват веднага след приключване на изпита.
Обобщените резултати от всяка месечна изпитна сесия се обявяват до края на първата седмица на следващия месец.