Обновено: сряда, 29 септември 2021 16:02

Поздравителни адреси

Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков

ректор на Софийския университет

Чл.-кор. д.н. Иван Илиев

ректор на Лесотехническия университет – София

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

ректор на Медицинския университет – София 

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

 

Проф. д.н. Ирена Петева

ректор на УНИБИТ

Проф. д-р Николай Изов

ректор на НСА „Васил Левски“

Проф. д-р Добромир Димитров, дм

ректор на Медицинския университет – Плевен

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив

Бригаден генерал Юлиян Радойски

началник-ректор на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Ген.-майор д-р Груди Ангелов

началник на Военна академия „ Г. С. Раковски“

Доц. д-р Добри Ярков, двм

ректор на Тракийския университет

Проф. д-р Марияна Божинова

ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Проф. д.п.н. Георги Николов

президент на ВУСИ

 

Цветелина Вълчева

директор на 96. Средно училище „Л. Н. Толстой"

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

председател на Съвета на настоятелите на УНСС

Даниел Парушев

председател на НПСС

Тамаш Хак-Ковач

гл. изп. директор на Банка ДСК

Васил Велев

председател на УС на АИКБ

Кирил Вълчев

генерален директор на БТА

Проф. дтн. инж. Цоло Вутов

управител на Геотехмин ООД

Иван Вутов

председател на СД на „Геотрейдинг“ АД