Обновено: четвъртък, 17 ноември 2022 10:14

Жива памет - проф. д-р Стоян Стоянов

                                         

Проф. д-р Стоян Стоянов е председател

на Общото събрание на УНСС

в периода 2011-2015 г.

Проф. Лалко Дулевски, проф. Любен Караниколов, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и проф. Стоян Стоянов (от ляво надясно)

Проф. Стоян Стоянов е заслужил професор на УНСС и почетен ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“.  Роден е през 1947 г. в с. Горна Василица, област София. През 1965 г. завършва СОУ „Неофит Рилски“, Долна баня и ВИИ „Карл Маркс“ през 1972 г., специалност „Счетоводна отчетност“. През 1986 г. придобива научна степен „доктор“. Става доцент през 1988 и професор през 2009 г. 

Специализира отчитане и анализ на банковите кредити в МИНХ „Г. Плеханов“, Москва през 1984 г. и Института на експерт-счетоводителите – Монпелие, Париж, Франция през 1991 г. От 1991 г.е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Има издадени над 100 публикации. Владее руски и френски език.                  

В периода 1995 – 1999 г. е декан на ФСФ, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ от 1995 – 2016 г. Директор е на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет към УНСС и член на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Главен редактор на списание ИДЕС.

Води лекционни курсове по: теория на счетоводството, анализ на финансовите отчети на предприятията, счетоводство на банки и небанкови финансови институции, счетоводство в публичния сектор и финансово-счетоводен мениджмънт.

Част от неговите публикации са:

  • Акционерният капитал в счетоводството (теория, методология, практика), София, Счетоводна къща ЕООД, 2009 г., 168 с.
  • Банково счетоводство, София, ИК – УНСС, 2018 г., 355 с. (в съавторство)
  • Модерни аспекти в организацията на счетоводството и одита в Република България, Списание на дипломираните експерт-счетоводители, Букурещ, 2009 г.
  • Обща теория на счетоводството, София, УИ „Стопанство“, 2008 г., 174 с. (в съавторство)
  • Теории, системи и школи в счетоводството, София, ИК – УНСС, 2015 г., 206 с. (в съавторство).

ВИДЕОФОТОГАЛЕРИЯ