Обновено: вторник, 19 септември 2023 9:59

Жива памет - проф. д.ик.н. Камен Миркович

             (1939-2021)             

История на УНСС

Проф. д.ик.н. Камен Миркович е ректор на УНСС

в периода 1993-2003 г.

Роден е през 1939 г. в София. През 1964 завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“. Придобива научните степени „доктор“ през 1968 г. и „доктор на икономическите науки“ през 1984 г. Става доцент през 1977 г. и професор през 1987 г.

Специализира в Аризонския университет, САЩ през 1993. Член е на Испанската кралска академия на докторите на науките, Международното общество по използване на размити множества в икономиката, Международната инженерна академия.

Бил е декан на Общоикономическия факултет (1987), зам.-ректор по учебната част в периода 1987 – 1989, ръководител на катедра „Икономикс“ от 1991 до 2000 г. и директор на Центъра за междууниверситетско обучение при УНСС. Проф. Миркович е ректор на УНСС в периода 1993-2003 г.

Водил е лекционни курсове по кибернетика и икономика, моделиране на икономическите процеси, моделиране на финансите, математически методи и модели в политическата икономия, микроикономикс, макроикономикс.

Той е носител на орден „Кирил и Методий – ІІ степен“ и на почетния знак на УНСС.


ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ