Обновено: вторник, 19 септември 2023 10:09

Жива памет - проф. д.ик.н. Михаил Динев

 (1935-2022)

   История на УНСС

Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на УНСС

в периода 1989-1990 г.

Роден е през 1935 г. в Ямбол. През 1954 г. завършва III ССУ, Ямбол и ВИИ „Карл Маркс“ през 1962, специалност „Счетоводна отчетност“.

През 1968 г. придобива научната степен „доктор“ и „доктор на науките“ през 1985 г. Става доцент през 1974 и професор през 1987. В периода 1975 – 2000 г. е ръководител катедра и декан на Финансово-счетоводния факултет от 1998 – 2000. Ректор е на УНСС в периода от 1989 до 1990 г. 

Водил е лекционни курсове по теория на финансовия контрол, одитинг, основи на счетоводството, финансово счетоводство, контрол във финансовия сектор, анализ на финансовите отчети. 

Проф. Динев е бил съветник в Министерски съвет от 1979 до 1983 г., ръководител на отдел в Комитета за държавен и народен контрол, началник на Главно управление „Държавен финансов контрол“ в Министерство на финансите през 1985 г. Той е първият председател на Сметната палата на Република България през 1990 г. и автор на първия Закон за Сметната палата на съвременна България, зам.-председател на ИНТОСАЙ (международна организация на Сметните палати) през 1989 г. Избран е за председател на специализиран научен съвет към ВАК и три мандата за член на икономическата комисия на ВАК.

Бил е зам. министър и първи зам.-министър на финансите в периода 1986 – 1990 г., ректор на Славянския университет (1997-1998) и ректор на Висшето училище по финанси и застраховане (до 2005 г.), председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители от 2004 до 2011 г.

Проф. Михаил Динев е удостоен с орден „Стара планина“ втора степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на финансово-контролната система и по повод 75 години от рождението му.

Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон. 


Проф. д.ик.н. Михаил Динев има зала на негово име и барелеф в най-новия корпус на УНСС. Като част от събитията по повод откриването на новата 2023-2024 академична година, ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри барелефа и припомни значимостта на делото на проф. Михаил Динев и подчерта, че трябва да се превърне в традиция всеки един университет и организация да отдават почит към хората, които са допринесли със своя труд и научни постижения за техния просперитет. „Проф. Михаил Динев беше такъв пример. Големи са неговите заслуги като ректор в едни тежки времена, в които Университетът успя да оцелее. Той винаги е допринасял за развитието на нашия университет, за да може днес ние да се гордеем с нашите достижения“.

Проф. Димитър Димитров и доц. д-р Даниела Петрова, ръководител на катедра „Финансов контрол“

На събитието присъстваха и двете дъщери на проф. Михаил Динев - доц. д-р Валерия Костова от катедра „Финансов контрол“ (вляво) и проф. д-р Мирослава Динева-Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (вдясно)

Проф. Динев е автор на 7 монографични изследвания, 6 учебника, сред които „Контрол в социалното управление“ и „Основи на счетоводството“, над 300 статии и 20 студии. Владее английски и руски език.

Основните му публикации по финансов контрол са:

 • „Стопански и финансов контрол“, С., 1972 г. (в съавторство);
 • „Методи и модели за контрол и регулиране на икономическите системи“, С., 1973 г.;
 • „Контрол и регулиране на вътрешната търговия“, С., 1973 г.;
 • „Финансов контрол“, С., 1976 г. (в съавторство);
 • „Нарастваща ефективност“, С., 1977 г.;
 • „Мултипликационният подход“, С., 1979 г. (в съавторство);
 • „Актуални проблеми на социалния контрол“, С., 1984 г.;
 • „Теория и практика на държавния и народния контрол“, С., 1984 г. (в съавторство);
 • „Теория и практика на държавния и народния контрол“, С., 1984 г. (в съавторство);
 • „Социалният контрол и трудовият колектив“, С., 1985 г.;
 • „Контрол и регулиране на икономическите системи“, С., 1986 г.;
 • „Усъвършенстване на контрола в народното стопанство“, С., 1989 г. (в съавторство);
 • „Одиторски контрол“, С., 1992 г. (в съавторство);
 • „За същността и предмета на социалния контрол“, С., 1999 г.;
 • „Контрол в социалното управление“, С., 1999 г. 

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ