Обновено: петък, 13 януари 2023 17:47

Жива памет - проф. д.ик.н. Данаил Данаилов

              

История на УНСС

Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов е ректор на УНСС

в периода 1980-1987 г.

Роден е през 1935 г. Носител е на всички награди на УНСС, включително на почетния знак, както и наградата „Кольо Фичето” за специални заслуги в областта на архитектурата и строителството. По негово време започва строителството на сегашната сграда на УНСС, изграждат се най-големите учебни корпуси и аула „Максима”. Проф. Данаилов създава две дисциплини към специалност „Международни икономически отношения” в УНСС - „Международен финансов мениджмънт” и „Международни бизнес анализи”. Той е бил зам.-председател на Националната агенция за акредитация и оценяване при Министерски съвет от 2008 г. 

Част от неговите публикации са:

  • България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство-2019 г.
  • Икономиките на Балканите: вчера, днес и утре  - 2014 г.
  • Икономически методи на управление: Изследване - 1988 г. (в съавторство)
  • Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес – поуки, нови тенденции и предизвикателства - 2013 г.
  • Четвъртата индустриална революция – роботи срещу хора, капитали срещу труда - 2016 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ