Обновено: четвъртък, 08 юли 2021 15:26

СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

Указания за онлайн записване на класираните кандидат-студенти


8 юли

обявяване на първо класиране с резерви

9 юли - 12 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център.

11 юли

потвърждаването или записването на класираните и потвърждаването на резервите ще се извършва само онлайн

14 юли

обявяване на второ класиране с резерви

15 юли - 17 юли

записване на класираните - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център.

20 юли

обявяване на трето класиране

21 юли - 23 юли

записване на класираните - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център.

26 юли - 28 юли

допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

30 юли

обявяване на допълнителното класиране

2 август - 4 август

записване на класираните - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център.

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват

изнесената информация за класиранията, потвърждаването и

записването като спазват посочените срокове.

 

Записване на новоприетите студенти

Такси за обучение