Обновено: събота, 12 юни 2021 10:51

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ

          

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (електронен на компютър ЕлЕПИ или на хартиен носител ЕПИ). Провежда се под формата на тест, състои се от две части и включва три модула:

І. Обща част:

 ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.   

    

Примерни кандидатстудентски изпити