Обновено: понеделник, 14 юни 2021 11:06

ПРИЕМ 2021-2022

Вече можете да кандидатствате при нас и ОНЛАЙН ОТТУК 


Какво да кандидатствам?

Специалности


Как да кандидатствам?

ИЛИ

 

Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания

Онлайн подаване на документи


Балообразуване

  • среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)
  • оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три)

За специалности с преподаване на английски или с чуждоезиково обучение, чуждият език не участва в балообразуването, но се изисква да е изпълнено едно от следните условия:

  • успешно положен приемен изпит по чужд език;
  • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
  • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.

За специалност „Право“

  • среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)
  • оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература или оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ , без втори модул „Математика – основи“), умножена с коефициент 3 (три); оценката от ДЗИ (матура) по история и цивилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за средно образование или оценката от специалната част на ЕПИ, трети модул – „История на България“, умножена с коефициент 2 (две).

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по история и цивилизация (история), като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от ДЗИ.

За специалност  „Журналистика“

  • среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)
  • удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и Български език и литература от ЕПИ или ДЗИ (матура) по български език и литература, удвоената оценка от събеседване по журналистика.


Кога да кандидатствам?

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия:

от 14 юни до 29 юни 2021 г.


Къде да кандидатствам?


Опознайте виртуално университета,

запознайте се с ръководството на Университета,

с деканите, с ръководителите на катедри и с преподавателите,

за да научите от първо лице предимствата на обучението в нашия университет на

#ИзбирамУНСС!