Обновено: понеделник, 07 декември 2020 14:34

Контакти

Дирекция "Наука"

Директор

  Капка Георгиева Палейкова
Кабинет : 2037
Телефон : (02) 862 38 03
(02) 8195 309
E-mail : kpalejkova@unwe.bg

 


Фонд „Научни изследвания“

www.fni.bg