100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 10 юни 2014 13:22

Контакти

Дирекция "Наука"

Директор

  Капка Георгиева Палейкова
Кабинет : 2037
Телефон : (02) 862 38 03
(02) 8195 309
E-mail : kpalejkova@unwe.acad.bg

 


Фонд „Научни изследвания“

www.fni.bg