Обновено: сряда, 28 април 2021 13:50

Покана за университетско обсъждане на Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество

В изпълнение на решение на РС №9/04.03.2021 г., т. 3 и във връзка с приключил първи етап от дейността на работна група е разработен проект на „Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество“. Същият е публикуван на интранет портала на УНСС (http://intranet.unwe.bg/) за университетско обсъждане в срок от 26.04.2021 г. до 26.05.2021 г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта могат да бъдат подавани на имейл адрес eli.andonova@unwe.bg до 26.05.2021 г., включително. Вносител на проекта: доц. д-р Михаил Мусов зам.-ректор по НИД и МС.