Наука
Обновено: понеделник, 21 август 2023 10:22

Отворена наука

Отвореният достъп до научна информация и научни данни е свързан с редица приоритети, заложени в национални стратегически документи за развитие на науката и разпространението на научни постижения. ЕК определя отворената наука като „нов подход към научния процес, основан на съвместна работа и нови начини за разпространяване на знания чрез използване на цифрови технологии и нови инструменти за сътрудничество. Идеята обхваща системна промяна в начина, по който се реализира науката и изследванията през последните петдесет години: преминаване от стандартните практики за публикуване на научноизследователските резултати в научни публикации към споделяне и използване на всички налични знания на по-ранен етап в изследователския процес.“ Повече за отворената наука и ползите от нея: тук.

   

Възприемането на принципите на отворената наука и културата на споделяне на научна информация е едно от приоритетните направления в Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в УНСС. Разширяването на участието на Университета в Българския портал за отворена наука ще се реализира в две основни направления. От една страна, всички публикации в научните издания на УНСС ще бъдат автоматично публикувани в портала. От друга страна, всеки преподавател може сам да публикува резултатите от своята научна дейност при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че не е отстъпил изключителното право за използване на произведението от друго лице.

 

За целите на публикуването на научноизследователски резултати е необходима регистрация в портала, която да бъде оторизирана от модератор на УНСС. При въпроси, можете да се свържете с модераторите за УНСС:

 

Маргарита Иванова

E-mail: [email protected]

Телефон: (02) 8195 365

Кабинет: 2097Б

 

Десислава Толфанова

E-mail: [email protected]

Телефон: (02) 8195 286

Кабинет: 2095

 

Допълнителна информация за работа с Българския портал за отворена наука е налична на официалния YouTube канал на НАЦИД.