Обновено: понеделник, 10 януари 2022 13:59

Автоматично записване за следващ семестър

Записването става след онлайн плащане на семестри. Достъпът до услугата е през „Уеб студент.

Настоящето онлайн записване не важи за новозаписващи се студенти в първи курс, първи семестър – ОКС бакалавър и  ОКС магистър. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти.