Обновено: четвъртък, 05 май 2022 13:55

Конкурси

  

Конкурсите за редовни и задочни докторантури,

субсидирани от държавата, за учебната 2022/2023 г.

ще бъдат обявени през месец септември 2022 г.