100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 30 ноември 2020 13:25

Отлага се провеждането на кръглата маса „Възможности за преструктуриране на туристическия бизнес в условия на криза”