100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 15 септември 2020 17:08

График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.


График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

  №  Срокове за записване Курс
 1.   31.08. - 11.09.2020 г. (по график)   трети курс 
 2.  14.09. - 17.09.2020 г. втори курс
 3.  18, 21, 23, 24.09.2020 г.  четвърти курс 
 4.  24.09. - 25.09.2020 г. пети курс


График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

 

Срокове за записване

Курс

 1. 

 31.08. - 11.09.2020 г.  

 трети курс 

 2. 

14.09. - 25.09.2020 г.

втори курс и четвърти курс