Обновено: вторник, 23 юни 2020 11:25

ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР!

Уважаеми студенти, 

С цел запазване на Вашето здраве и във връзка със спазването на противоепидемиологичните мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.  

 

Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит?  

Да проверите работоспособността на своите имейли. Имената и паролите на имейлите са в Уеб Студент (www.unwe.bg опция „Студенти“)https://student.unwe.bg

 

Ако искате да промените своята имейл парола, обадете се (в работно време от 8:00 до 16:45 часа) на тел.: 02 8195 531.  

 

Студентите, които имат условни изпити, могат да проверят датата и часът на провеждане на изпита в „изпитни сесии“, като от падащото меню "вид сесия" се избере „условна сесия“ и се посочи семестъра, от който е дисциплината, по която имат условен изпит. Студентите се присъединяват към изпита от бутона "онлайн занятие".


 

За онлайн изпитите можете да използвате браузъра Chrome, последна версия, или приложението на Майкрософт – Teams (https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app) 

 

Ако имате проблем, обадете се (в работно време от 8:00 до 16:45 часа) на: 

тел.: 02  8195 600

тел.: 02  8195 604 – Даниела Иванова 

тел.: 02  8195 458 – Иван Шиндеров