Обновено: понеделник, 24 февруари 2020 16:29

Антония Ивова Тодорова

Антония Ивова Тодорова е студент в специалност „Право“, Юридически факултет на УНСС.

Завършила е Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.

От началото на обучението си в УНСС активно участва в студентското самоуправление и защитата интересите на студентската общност.

Член е на Студентския съвет за мандат 2019-2021г., на Студентския сенат, председател на комисията по правни въпроси към Студентски съвет при УНСС, член е на комисията по награди и помощи.

Участва в  стажантски програми в държавни и частни учреждения.

Научните й интереси са в областта на вещно, облигационно право и граждански процес.