Обновено: понеделник, 24 февруари 2020 16:19

доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

 Доц. Виолета Гълъбова е доктор по икономика, редовен доцент в катедра „Икономика на търговията“, факултет „Икономика на инфраструктурата“. Работи в областта на търговията и маркетинга, води лекционни курсове по дисциплините „Маркетинг на търговската фирма“, „Търговия“, „Мениджмънт на връзките с клиентите“, „Пазарни проучвания в търговията“.

Доц. Гълъбова е член на Академичния съвет на УНСС (1998-2002г.), зам. декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2011-2015 г.), член на атестационната комисия на факултет „Икономика на инфраструктурата (мандати 2009-2011г., 2019-2013г.), член на Учебно-методичния съвет на Института за следдипломна квалификация на УНСС от 2013 г.

Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Kонсултант e по управление на маркетинга в различни бизнес организации,  била е Директор маркетинг на българска компания, оперираща на международния пазар. Автор е на монографии, учебници, студии, статии и доклади в областта на търговията и маркетинга на търговските организации. Участва в национални и международни проекти, колективи по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС, член е на European Retail Academy.

Доц. Гълъбова е член на Контролния съвет на УНСС от 2011г., а за мандат 2019-2023 г.  – заместник-председател на КС.