Обновено: четвъртък, 08 декември 2011 18:58

Студенти в неравностойно положение

Университетът за национално и световно стопанство осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, обучаващи се в университета. УНСС предоставя най-добри условия за тях – достъпност до университетското пространство чрез постъпи, рампи и асансьори, удобни аули със специални места за студентите с увреждания, места с улеснен достъп до информационната система на университета, специализирано читателско място в библиотеката за хора с нарушено зрение и др.  

Студентите в неравностойно положение имат право на стипендия вид “А” – социална стипендия, на награди и помощи, при спазване на определени правила за отпускането им.

УНСС чрез Междууниверситетския център за развитие на кариерата подпомага студентите в неравностойно положение в тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. Центърът ги информира и консултира във връзка с обучението и развитието им.