Обновено: понеделник, 27 август 2012 14:29

Чуждестранни студенти!

В УНСС се обучават чуждестранни студенти от следните държави: Албания, Армения, Виетнам, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Монголия, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са:

 • Международни икономически отношения;
 • Международни икономически отношения с преподаване на английски език;
 • Международни отношения;
 • Икономика на туризма;
 • Застраховане и социално дело;
 • Маркетинг;
 • Бизнес администрация;
 • Публична администрация;
 • Финанси;
 • Счетоводство;
 • и др.