Обновено: вторник, 29 ноември 2011 13:46

Студентски столове

УНСС разполага с два студентски стола.

Стол № 33 се намира на ул. „Атанас Манчев“ 1 в Студентски град (тел. 02 8629410). Разполага с две самостоятелни зали с общо 240 места за хранене.

Стол № 39 се намира в бл. 53 Б в Студентски град (тел. 02 9628428). Разполага с 50 места за хранене и градина с 30 места.

В двата стола е въведена системата ХАССР, която гарантира хигиената и безопасността на хранене.

Студентски стол