100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 03 декември 2019 10:02

Номинации за председател и заместник-председатели на Общото събрание на УНСС

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС 

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

доц. д-р Емил Асенов Атанасов

доц. д-р Християн Анастасов Танушев

 

Забележка: Номинациите за председател, заместник-председатели на Общото събрание са подредени по азбучен ред на личните имена.