Обновено: понеделник, 25 ноември 2019 14:59

Партньори

Международното сътрудничество с водещи чуждестранни университети, международни изследователски институции и партньорски мрежи е сред основните приоритети на УНСС, ключов инструмент за постигането на лидерство в образователната и научноизследователската дейност.

УНСС работи в тясно сътрудничество с много международни организации на базата на споразумения за сътрудничество, които предвиждат редица съвместни дейности:

  • насърчаване на международната мобилност на студенти и преподаватели;
  • разработване на съвместни магистърски и докторски програми;
  • разработване на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива;
  • организиране и провеждане на международни образователни и научни прояви и участие в такива;
  • обмен на информация по въпроси от взаимен интерес, свързани с образователната и научноизследователската дейност и др.