Обновено: петък, 22 март 2019 8:36

Конкурси

 

 

Конкурсите за редовна и задочна докторантура към УНСС за учебната 2019/2020 г.
ще бъдат обявени в края на септември 2019 г.