100 ГОДИНИ УНСС
Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: сряда, 18 декември 2019 10:23

Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци

На първенците от национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2019/2020г. се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. След завършване на втори курс се записват в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Регламент и указания

  • ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Икономика на транспорта и енергетиката и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на Икономика на транспорта и енергетиката;

• осигуряване на плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

• развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

  • УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Право на участие имат ученици, завършващи или завършили средно образование през текущата учебна година или предходни години на професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната.

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на разработка на есе, което се изпраща на електронен адрес: transport_unwe@abv.bg до 14.02.2020 г. или до 22.05.2020 г. Учениците, които участват в него, трябва да изберат една тема по свой избор от предложените. Комисията по оценяване се запознава с есето на всеки кандидат-студент и с първенците се провежда събеседване на посочените дати в сградата на УНСС. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефон и ел. поща.

Дати за събеседване:

  1. I.             18.02.2020 г.
  2. II.            26.05.2020 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (зала 3057), гр. София.

Начало: 12.00 ч.


  • КЛАСИРАНЕ:   

На първенците участвали в национално състезание по транспорт и енергетика се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. След завършване на

втори курс се записват в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Резултатите от проведеното състезание ще бъдат обявени в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС http://departments.unwe.bg/transport. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени на електронната поща, която е посочена от тях.

Теми

1. Транспорт и околна среда;

2. Екологични основи на енергетиката;

3. Роля на транспорта за националната икономика;

4. Енергийният фактор за развитие на националното стопанство;

5. Европейска енергийна политика;

6. Транспортна интеграционна политика в рамките на Европейския съюз;

7. Транспортни пазари и общоевропейски регламенти;

8. Енергийна либерализация и ценова регулация;

9. Обществен градски транспорт - проблеми и перспективи за развитие;

10. Влияние на енергетиката върху жизнения стандарт и бита;

11. Нови технологии в транспорта;

12. Алтернативни и възобновяеми източници на енергия.