Обновено: четвъртък, 06 декември 2018 9:07

Комисия по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС

 

      

Председател:
проф. д-р Тодор Калоянов
Членове:
проф. д-р Матилда Александрова
проф. д-р Мирослава Раковска
проф. д-р Димитър Димитров
проф. д-р Димитър Ненков