100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 03 юни 2020 15:16

Комисия по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС

 

      

Председател:
проф. д-р Тодор Калоянов
Членове:
проф. д-р Матилда Александрова
проф. д-р Димитър Ненков
проф. д.н. Ивайло Христов
доц. д-р Георги Петрунов